Mabinoculars ekuwona zvakaipa

Imi vakadzi vevanhu imi … ‼
Some of you are very ungrateful
All you good at is complaining
Hee murume adai hee azodai
paanogonawo unombopaonawo her
Kana kuti rako ziso *charinongo gona kuwona ndezvakaipa zvaanoita*
Ako maziso angori specialised kuwona huyipi chete
Ma binoculars ekuwona zvakashata
Iwewe ndiwe mrs perfect unogona nguva dzose
munombo zivawo here kuti kuita single parent its not easy
Ari kuyenda ipapa hanti ndi dhevhuru asina chakanaka chaanoitawo unozozvi kwanisa here zvese wega
STOP NAGGING THIS MAN
Waregerei kudai ichi wadarirei
He knows no peace in that house
Anotombounza grocery kumba
Unoziva here kuti kune varume vasingatombo budisi kobiri rekuti upfu hutengwe asi kudya achida
*anotombo bhadharira vana fees … be grateful* unoziva here kuti kune vanongo zvarisa asi kuzoti fees dololo
anotombo bhadhara rent … be grateful unoziva here kuti kune vakadzi vatori ana baba ivo rent fees everything zvakamirira iye murume yake mari kutswanda kubhawa anotombo kupawo yekurukwa musoro and for your upkeep … be grateful weee unombo zivawo here kuti kune varume vasinga tombo cheuke kuti mukadzi anoda kurukwa mota wakatengerwa or wakapuwa be grateful … unombo zivawo here kuti kune varume vasina hanya kuti mukadzi afamba sei asi  girlfriend akai tengera mota
haakurovi kana kukusumudzira izwi … iwe ukatoti dahwa iri ndiwe wakuto simudza izwi achi kunyararira … be grateful kune vamwe vakadzi vakaroorwa nemhondi chaidzo dzinoti kana zvamubata anomu rikita kusvika apamukova werufu
learn to be grateful
Stop nagging always
wonawo paano gonawo

One Reply to “Mabinoculars ekuwona zvakaipa”

Leave a Reply

Your email address will not be published.